En İyi Ielts Hocası

EN İYİ IELTS HOCASI GÖZETİMİNDE IELTS EĞİTİMİ

En İyi Ielts Hocası Gözetiminde Ielts Eğitimi ve Ielts Hazırlık

1 – Ielts Özel Ders ( Birebir  Ielts Özel Ders )
2 – Ielts Özel Ders ( 4 Kişilik Gruplarla Yapılan Ielts Özel Ders )

1 – IELTS ÖZEL DERS ( BİREBİR  IELTS ÖZEL DERS ): Özel ders programına katılarak  birebir  özel ders almak isteyen öğrenciler, derslerin yapılacağı gün  ve saatlerle ilgili fikir beyan etmek ve zamanı seçmek gibi bir öncülüğe sahip olur. Bu tür bir yöntemle  programın uygulanacağı zamanı günlük yaşamına uyumlu bir biçimde  organize edebilir. Bu yolla, özel yaşamında bir sorun yaşamanın önüne geçebileceği gibi  hem yaşamına devam eder hemde ihtiyacı olan eğitimi alır. Birebir  özel ders almak isteyen aday öğrenciye programın kaç ders olması gerektiği konusu, adayın seviyesine ve sınavda elde etmesi gereken skora bağlı olarak farklılık gösterebilir. Birebir özel ders eğitimi, eğitim alan öğrencinin kimliğine bağlı olarak onun anlama kapasitesine göre özel olarak ayarlanır. Yani, eğitim tamamen başarıya odaklı ve kişiye özgü bir sistemdir.

2 – IELTS ÖZEL DERS ( 4 KİŞİLİK GRUPLARLA YAPILAN IELTS ÖZEL DERS ): Grupların mevcudunun 4 öğrenci şeklinde oluşturulması ve küçük sınıf örneği gruplar şekline dönüştürülmesi eğitimde aşağı yukarı birebir özel ders kalitesini yakalayabilmek için düzenlenmiştir. Bu şekilde, seviyeleri bir birine çok yakın olan aday öğrencilerden oluşturulan 4 kişilik küçük gruplarda; birebir özel derse yakın bir kalitede ve özellikte ders vermek mümkün olur.

Birebir özel ders kalitesini yakalamak amacı ile yapılan ve düzenlenen bu küçük grupların sebebi, mevcudun  az olmasından yararlanarak öğrencilere hem istedikleri zaman soru sorabilme ve yanıt alabilme  hemde eğitmenin kalabalık olmadığı için öğrencilerle çok daha iyi ilgilenmesini sağlamak içindir.

IELTS ÖZEL DERS için  NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • Programlarda dersleri veren eğitmenler sınav konusunda  deneyimli,uzman ve gerçek  sınav hazırlık hocalardır.
  • Arzu eden aday öğrenciler sadece yetersiz olan  bir yanları için, mesela sadece ” listening veya reading   “ dersi alabilir.
  • Sınav için  hazırlık çalışmaları yapan  aday öğrencilere, tek hedefi sınavda öğrencinin başarı kazanmasını ve isteklerine kavuşmasını  sağlamak olan  ” sınav çözüm teknikleri dersi “ de verilir. Bu şekilde aday öğrencinin başarılı olması kolaylaştırılır.
  • Bu tür uluslar arası akademik sınavlarda  , sınava girenlerin akademik kelime bilgisi başarılı olmasında etken bir güce sahiptir. Bu nedenle, eğitim alan aday öğrencilerin akademik kelime bilgilerini geliştirici ve sayısını çoğaltan  özel alıştırmalarla öğrenciler desteklenir.
  • Ders  programlarının her alanında  yer alan aday öğrencilere ”  SENET ”  yapılmaz. Ödemeler taksitle ve öğrencinin uygun gördüğü zaman dilimlerinde tahsil edilir.

NEDEN  BİREBİR ÖZEL DERS

  •  Bilhassa, sınavdan yüksek bir derece elde etmesi istenen ve beklenen  aday öğrenciler için önerilir. Zira bire bir yada face to face denilen yüz yüze yapılan derslerde, sınava girecek olan aday öğrencinin istediği soruları sorabilmesi ve sorulan soruların nitelik ve niceliğine bağlı olarak hoca tarafından yanıt verilmesi için  kesin bir sessizlik ve derse odaklanma ister ki bu da ancak birebir özel ders ile  sağlanabilir.
  • Özel birebir işlenen ders programlarının  grup derslerine oranla daha pahalı olduğu düşünülse de gerçek hiç de sanıldığı gibi değildir. Çünkü, sınava hazırlanan öğrenci gereken bilgiye sahipse ve bilgi ve beceri seviyesi sınav için yeterli ise çok sayıda ders almasına gerek yoktur.


SON SÖZ

  • 35 yılı aşkın bir süre akademik seviyelerde ders verdikten sonra söylenebilecek tek şey, sınavda % 100 başarılı olmak ve istenen  hedefe varmak için özel ders alarak  çalışmak, grup dersine katılmaktan çok daha iyidir.  Her şeyden önce sınavda başarılı olunacağına tam olarak inanmak, odaklanmak  ve çok iyi bir sınav öncesi hazırlık dönemi geçirmek gerekir. Elbette, burada , ders alınan hocanın çok iyi seçilmesi, iyi çalışılması ve yapılması istenen ödevlerin de  savsaklanmadan çalışılması sınavda  başarıya giden yolun açılmasını sağlar.