İngilizce Akademik Kelimeler Listesi

AKADEMİK KELİMELER

1 –İngilizce Öğretmeni ( Bireysel – Kişiye Özel – İngilizce Öğretmeni )
2 –
İngilizce Öğretmeni ( 4 kişilik gruplara  – İngilizce Öğretmeni )

ACADEMIC WORD LIST

 

1. abbreviate– kisaltmak

2. abstract- ozetlemek

3. according– gore, uygun olarak

4. acronym– kisaltmali sozcuk

5. address- hitabe, soylev

6. affect-etkilemek

7. alter- degistirmek

8. always- daima, her zaman

9. analogy- benzerlik, benzesme

10. analysis- analiz

11. analyze- cozumlemek

12. annotate- yorumlamak

13. anticipate- ummak

14. application- basvuru

15. apply- basvurmak

16. approach- yaklasim

17. appropriate- uygun 

18. approximate- yaklasik 

19. argue- tartismak

20. argument- tartisma

21. arrange- düzeltmek, duzenlemek

22. articulate- tercüman olmak

23. aspects- yon

24. assemble- bir araya getirmek, toplamak 

25. assert- iddia etmek 

26. assess- degerlendirmek

27. associate- iliskilendirmek

28. assume- farz etmek

29. assumption- farz, varsayim

30. audience- dinleyiciler

31. authentic- hakiki, otantik

32. background- alt yapi, zemin

33. body- gövde, beden

34. brainstorm- beyin firtinasi yapmak

35. brief- ozet/ dilekce

36. calculate- hesaplamak

37. caption- baslik/ talep

38. category- kategori

39. cause- sebep olmak

40. character- karakter, huy

41. characteristic- ozellik

42. characterize- vasiflandirmak, tanimlamak

43. chart- plan, harita, cizelge

44. chronology- kronoloji

45. citation- bir yapıttan bir baskasina aktarma/ mahkeme celbi

46. cite- bahsetmek

47. claim- iddia etmek

48. clarify- aciklamak

49. class- sinif, cesit

50. clue- ipucu

51. code- sifre

52. coherent- tutarli, uyumlu

53. common- ortak

54. compare- karsilastirmak

55. compile- derlemek, toparlamak

56. complement- tamamlamak

57. complete- bitirmek, tamamlamak

58. compose- olusturmak

59. composition- bilesim, kompozisyon

60. conceive- anlamak

61. concise- az, oz, kisa

62. conclude- sonuclandirmak

63. conclusion- sonuc

64. concrete- somut/ beton

65. conditions- sartlar

66. conduct- yurutmek

67. confirm- onaylamak

68. consequence- sonuc

69. consider- dikkate almak, dusunmek

70. consist- olusmak

71. consistent- tutarli

72. consistently- sürekli olarak

73. constant- surekli

74. constitute- meydana getirmek, olusturmak

75. consult- danismak

76. contend- ileri sürmek, yarismak, cekismek

77. context- sozun gelişi, baglam

78. continuum- devamli ve araliksiz bir butun

79. contradict- aksini iddia etmek

80. control- kontrol etmek, idare etmek

81. convert- donusturmek

82. convey- nakletmek, tasimak

83. copy- kopyalamak

84. correlate- iki sey arasinda ilişki kurmak

85. correspond- uymak, uygun gelmek

86. credible- inanılır, guvenilir

87. credit- güven, itibar, inanma

88. criteria- olcutler

89. critique- eleştiri, tenkit

90. crucial- kesin, ciddi, onemli

91. cumulative- toplam, birikmis

92. debate- tartismak

93. deduce- anlamak, sonuç cikarmak

94. defend

95. define- tanimlamak

96. demand- talep etmek

97. demonstrate- gostermek

98. depict- çizmek, resmetmek

99. derive- türetmek, kaynaklanmak

100. describe- tanımlamak, tarif etmek

 

101. detail- detay

102. detect- bulmak

103. determine- karar vermek

104. develop- gelismek

105. devise- tasarlamak, plan yapmak

106. diction- ifade, telaffuz

107. differentiate- ayirt etmek

108. dimension- boyut

109. diminish- azaltmak

110. direct- yönetmek

111. discipline- disiplin

112. discover- bulmak

113. discriminate- ayirt etmek

114. discuss- tartismak

115. distinguish- ayirt etmek

116. domain- mülk, alan, cevre

117. draft- müsvedde, taslak

118. draw- çekme, çekim/resmetmek, cizmek

119. edit- duzeltmek

120. effect- etki, tesir

121. element- unsur, oge

122. emphasize- vurgulamak

123. employ- is vermek

124. equal- eşit, denk

125. equivalent- esitlik

126. essay- deneme

127. essential- gerekli, esas, baslica

128. establish- kurmak, yapmak

129. estimate- tahmin etmek

130. evaluate- degerlendirmek

131. event- olay, hadise, vaka

132. evidence- kanit

133. exaggerate- abartmak

134. examine- incelemek, sorgulamak, muayene etmek

135. example- ornek

136. excerpt- ozel baski, alinti

137. exclude- disinda tutmak

138. exercise- egzersiz, calisma

139. exhibit- sergi

140. explain- aciklamak

141. explore- kesfetmek

142. expository- izah edici, aciklayici

143. extract- ozet

144. fact- gercek

145. factor- faktor

146. feature- ozellik

147. figurative- mecazi, sembolik

148. figure- sekil, vücut yapisi

149. focus- odak

150. footer-futbol

151. foreshadow- belirtisi olmak

152. form- form, sekil

153. format- bicim, boyut

154. former- önceki, eski

155. formulate- formullestirmek

156. fragment- parca

157. frame- cerceve

158. frequently- sık sık

159. general- genel

160. genre- tarz, uslup

161. graph- grafik

162. graphic- grafikle ilgili

163. header- baglanti, bag

164. heading- baslik

165. highlight- ilginç olay

166. hypothesize- varsayimda bulunmak

167. identify- tanımak, kimliğini saptamak

168. illustrate- resimlemek, orneklemek

169. imitate- taklit etmek

170. imply- ima etmek

171. inclined- egim, yokuş, meyil

172. include- icermek

173. incorporate- birleştirmek, dahil etmek

174. indicate- göstermek, belirtmek

175. indirect- dolayli

176. infer- cikarim yapmak

177. influence- etkilemek

178. inform- bildirmek

179. inquire- sorusturmak

180. instructions- eğitim, talimat, yonerge

181. integrate- birlestirmek

182. intent- niyet, maksat, amac

183. intention- niyet, maksat, amac

184. interact- birbirini etkilemek

185. intermittent- aralikli

186. interpret- yorumlamak

187. introduce- sunmak, takdim etmek

188. introduction- tanitim

189. invariably- değişmeden, devamli, sürekli olarak

190. investigate- sorusturmak

191. involve- kapsamak

192. irony- tersini söyleyerek alay etme

193. irrelevant- ilgisiz

194. isolate-soyutlamak

195. italic- italik

196. judge- yargic

197. key- anahtar

198. label- etiketlemek

199. likely- olasi, muhtemel

200. list- liste, listelemek

 

201. literal- gerçek, abartisiz

202. locate- yerlestirmek

203. logical– mantikli

204. main- esas, ana, temel

205. margin- kenar, pay

206. mean- cimri/orta, vasat/niyet etmek, demek istemek

207. measure- olcu, miktar, olcum

208. metaphor- mecaz

209. method- metod, yontem

210. model- model, ornek

211. modify- degistirmek

212. monitor- monitor, ekran, gozleme

213. motivation- motivasyon

214. narrative- hikaye, oyku

215. narrator- hikayeci

216. never- asla

217. notation- not etme, notalar sistemi

218. note- işaret, belirti

219. notice- farkına varmak

220. objective- objektif

221. observe- dikkatle bakmak, gözetlemek, gozlemlemek

222. occur- meydana gelmek

223. opinion- fikir

224. oppose- karsi cikmak

225. optional- isteğe bagli

226. order- düzen, tertip

227. organize- organize etmek, duzenlemek

228. origin- kok, kaynak

229. outline- ana hat

230. pace- hiz

231. paraphrase- yorum, aciklama

232. participation- katilim

233. passage- geçit, pasaj

234. pattern- ornek

235. perform- yerine getirmek

236. perspective- perspektif, derinlik

237. persuade- ikna etmek

238. place- yer, mekan

239. plagiarism- eser hirsizligi

240. plan- planlamak

241. plausible- mantikli

242. plot- komplo, plan

243. point- ana fikir, nokta

244. point of view- bakis acisi

245. portray- tasvir etmek

246. possible- olasi, mumkun

247. preclude- engellemek

248. predict- tahmin etmek

249. prefix- onek

250. prepare- hazirlamak

251. presume- varsaymak, farzetmek

252. preview- onizleme

253. previous- onceki

254. primary- ilk, ana

255. prior- önceki, eski

256. probably- muhtemelen

257. procedure- prosedür, islem

258. process- yöntem, usul

259. produce- uretmek

260. profile- profil

261. Project- proje, plan

262. prompt- tam, dakik olarak

263. proofread- yanlislari duzeltmek

264. property- mal, mulk

265. propose- önermek, teklif etmek

266. prose- duz yazi

267. prove- kanitlamak

268. purpose- amaç, maksat

269. quotation- alinti

270. quote- aktarmak

271. rank- siralamak

272. rare- nadir, ender

273. rarely- nadiren

274. reaction- tepki, reaksiyon

275. recall- geri cagirma, geri isteme

276. reduce- azaltmak

277. refer- değinmek, bahsetmek

278. reflect- yansitmak

279. regular- duzenli/siradan

280. relate- bagli olmak, ilgili olmak

281. relationship- ilişki, bag

282. relevant- konu ile ilgili, alakali

283. rephrase- başka bir sekilde ifade etmek

284. report- rapor

285. represent- temsil etmek

286. representative- temsilci

287. request- rica

288. require- gerektirmek

289. requisite- gerekli sey

290. respond- cevap vermek

291. responsible- sorumlu

292. restate- yeniden ifade etmek

293. result- sonuc

294. reveal- aciga cikarmak

295. review- gözden gecirmek

296. revise- yeniden incelemek, gözden gecirmek

297. root- kok

298. rule- kural

299. scan- taramak, incelemek

300. score- skor, puan, sayi

 

301. sequence- sira

302. series- sira, dizi

303. set- seri, dizi, takim

304. setting- düzenleme, ayar

305. Show- gosteri

306. signal- sinyal, işaret

307. significance- onem

308. simile- mecaz, benzetme, tesbih

309. skim- goz atmak

310. solve- cozmek

311. source- kaynak

312. spatial- uzamsal

313. specific- ozel, ozgu

314. speculate- tahminde bulunmak

315. stance- durus, vaziyet

316. standard- standart

317. state- belirtmek/durum, hal

318. statement- ifade, deyim

319. strategy- strateji

320. structure- yapi, bunye

321. study– calismak

322. style- stil, tarz

323. subject- konu

324. subjective- ozel

325. subsequent- sonraki

326. substitute- yerine kullanmak, yerine gecmek

327. succinct

328. suggest- onermek

329. sum- toplam

330. summarize- ozetlemek

331. summary- ozet

332. support- desteklemek

333. survey- anket, inceleme

334. symbolize- simgelemek

335. synonym- es anlamli sozcuk

336. synthesize- sentezlemek

337. table- masa

338. technique- teknik

339. term- donem

340. test- test, deneme

341. theme- tema, icerik

342. thesis- tez, sav

343. timeline- zaman cizelgesi

344. tone- ses, ton

345. topic- konu

346. trace- ipucu, belirti, isaret

347. trait- ozellik

348. transition- gecis

349. translate- tercüme etmek, cevirmek

350. typically- tipik olarak

351. unique- essiz sey

352. utilize- kullanmak, yararlanmak

353. valid- gecerli

354. variation- varyasyon

355. vary- degistirmek

356. verify- dogrulamak

357. viewpoint- bakis acisi

358. voice- ses, soz

İngilizce Akademik Kelimeler Listesi

Diğer Yazılar

Leave a Comment