Özel İngilizce Dersi

Özel İngilizce Dersinin Kalitesi

Özel İngilizce Dersi Program İçeriği

1 – Özel İngilizce Dersi ( Birebir, Özel İngilizce Dersi )
2 – Özel İngilizce Dersi ( 4 Kişiden oluşturulan Gruplarla )

Özel İngilizce Dersinin kalitesi doğrudan doğruya bu eğitimi alan aday öğrenci ile eğitimi veren öğretmeninin arasında eşit ve dengeli bir ağırlıkla yer alır. Şayet, eğitimi veren öğretmen, deneyimi,bilgisi ve öğretme yeteneği ile özel  ders verdiği öğrencisinin üzerinde bir saygınlık yaratabilirse,öğrenci de bu etkilerin altında kalarak elbette öğretmene uyum sağlayacak ve özel dersin kalitesi belirlenmiş olacaktır.

Özel  dersin kaliteli olması,öğretmenin saygınlığı öğrenciyi çok etkiler.Verilen ve söylenen her şeyi yapmak için elinden gelen tüm çabayı öğrenmek için gösterir.Öğrenci bu şekilde davranınca ,özel ders adeta bir seminer havasına bürünür,Derslerin başlama saati bilinir ama bitim saati hiç belli olmaz.Bu tür kaliteli eğitimlerde,sürenin nasıl geçtiği,neler yapıldığı ve süre bitimi anlaşılmaz,hem öğretmen hem de öğrenci beraberce gerçekleştirdikleri aktiviteye öyle dalar ve kendilerini kaptırırlar ki,dersin bittiğini bile anlayamazlar.

Uygulanan özel  dersin kalitesi,eğitim bitim tarihinde daha da iyi ortaya çıkar.Belirlenen sürenin sonunda,verilen  eğitim olumlu sonuçlar vermişse yani eğitim alan aday öğrenci İngilizce konuşabiliyor yada yazıp , okuduğunu anlayabiliyorsa bu sonuçlardan verilen özel  dersin kaliteli olduğu ortaya çıkar.Aksi halde,yani elde edilen sonuçlar olumsuzsa , bu kez verilen eğitimin aksadığı ve kalitenin yakalanamadığı anlaşılır ki,bu durum özel dersi veren öğretmenin kariyerini, yaralar.İkinci bir kez,aynı öğrenciden gelmez ve tavsiye de edilmez.

 

Diğer Yazılar