Özel İngilizce Hocası

ÖZEL İNGİLİZCE HOCASI HAKKINDA BİLGİ

Özel İngilizce Hocası Gözetiminde Eğitim

1 – Özel İngilizce Hocası ( Birebir Özel İngilizce Dersi)
2 – Özel İngilizce Hocası ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Dersi)zırlık, 

1 – Özel İngilizce Hocası ( Birebir Özel İngilizce Dersi) : Herkesin anladığı anlamda genel dersler için  daha önceden alınmış derslerle  belli bir düzeye kadar gelmiş olanlardan,  yada hiç  bilmeyenlerden başlayarak Yds, Ielts, Lys 5, Proficiency, Tıpdil Sınavı Hazırlık, Hazırlık Atlama Sınavına Hazırlık gibi tüm akademik sınavlara hazırlık amacı ile birebir özel ders  alınabilir . Bu sistemle uygulanan programda yer almanızdan ötürü programın  işleneceği saatleri kendi isteğiniz doğrultusunda belirleyebilirsiniz.

Bu  özel ve kişisel yöntemle verilen programlarda öğrenciye verilmesi gereken ders sayısı,  öğrencinin dili öğrenme amacı ile doğru orantılı olarak  uygulanır.  Diğer bir deyimle,  Genel İngilizceyi  sıfırdan başlayarak öğrenmek isteyenlere farklı program, hedefi akademik sınavlara hazırlanmak ve başarılı olmak isteyenler için farklı program uygulanır ve her uygulanan program uygulama amacına göre ders sayısı bakımından çeşitlilik gösterir.

Fakat, uygulanan programın türü ne olursa olsun öğrenciye uygulanan program, tüm eksiklikleri kapsamına alarak yok eden, öğrencinin algılama kapasitesi ile birebir örtüşen, kesinlikle ” kişiye özel ve özgü birebir ders programıdır”.

2 – Özel İngilizce Hocası ( 4 Kişilik Gruplarla İngilizce Dersi): Herkesin anladığı anlamda genel  dersler için  daha önceden alınmış derslerle  belli bir düzeye kadar gelmiş olanlardan, yada hiç  bilmeyenlerden başlayarak Yds, Ielts, Lys 5, Proficiency, Tıpdil Sınavı Hazırlık, Hazırlık Atlama Sınavına Hazırlık gibi tüm akademik sınavlara hazırlanmak amacı ile seviyeleri bir birine çok yakın ve uyumlu olan 4 öğrenciden kurulan gruplara dahil olunarak  ders alınabilir.

Grupların 4  öğrenci ile sınırlanarak küçük sınıflar şekline dönüştürülmesi  tamamen bilimsel sebeplerden  ötürüdür. Böylece sayıca az olan gruplarla dersler yaparak kalabalık gruplarda  kalabalık nedeni ile mevcut bulunan bir takım sakıncaların ortadan kalkmasını sağlıyoruz. Mesela, kalabalık gruplarda öğrenci kalabalık yüzünden soru sorma şansı ve fırsatı bulamaz. Oysa bizim küçük gruplarda bu tür bir olanak  her zaman mevcuttur. Ayrıca, eğitmenlerin kalabalık gruplarda ders verirken pek fırsat bulamadıkları öğrencilerle yakın ilgilenme şansı da mevcudu az olan bu gruplarda sık, sık rast gelinen bir imkandır.

Kalabalık gruplarda pek elde edilemeyen iyi sınav sonuçları, bu gruplarda bu kadar çok olumlu olguların yan yana gelmesi ile elde edilir.

ÖZEL İNGİLİZCE HOCASI olarak NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREK

  • Öğrenci hangi tür ders alırsa alsın akademik sınavlara hazırlık dahil, öğrenciye ayrılma imkanı tanımayan  ” senet “ imzalatma gibi bir işlem yapılmaz. Öğrenci isterse tarihlerini bildirmek koşulu ile ödemesini taksitle de yapabilir.
  • Akademik sınavlara hazırlanmak amacı ile ders almak isteyen öğrencilere, bu tür sınavların temel taşı olan ve başarı kazanmak için mutlaka bilinmesi gereken akademik kelimelerle ilgili çok sayıda özel olarak hazırlanmış kelimelerle ilgili pratik yapmaları için alıştırmaları verilir. Alıştırmaları çözen ve çalışan öğrencinin gireceği sınavda başarılı olma ihtimali artar ve artık başarı kazanması değil başarı kazanmaması sıra dışı bir hal alır.  Çünkü, kelime dağarcığı gelişen ve genişleyen öğrencinin artık sınavda yapamayacağı veya çözemeyeceği soru kalmaz.
  • Programlar uygulanırken işlenen programların içeriğinde sadece öğrencinin eksik ve yetersiz bilgilerini düzelten  bir program değil aynı zamanda katılacağı sınavın çözüm teknik ve taktiklerini kapsamına alan bilgilerde vardır. Bu bilgilere sahip olan öğrencinin artık sınavda yanıt veremeyeceği bir soru olması imkansızdır.

ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT VE ÖNERİLER

  • Dili kesinlikle öğrenmek  ve kullanmak için yada gireceği akademik sınavda mutlaka başarılı olmak isteyen tüm öğrencilere, birebir özel ders almaları önerilir. Birebir özel ders tüm İngilizce ile ilgili sorunlarınızı kesin olarak çözen tek yöntemdir ülkede.
  • Birebir alınan özel dersin her ne kadar fiyatının yüksek olduğu söylense de iyi bir hesaplama yapıldığında bunun hiçte böyle olmadığı ortaya çıkar. Zira, kalabalık gruplarla alınan İngilizce dersleri çok uzun zaman ister hemde pek sonuç alınmaz.Oysa, özel ders alındığında amaca ulaşmak yarı yarıya kısalır ve kesin sonuç alınır. Süre daha kısa olduğu için, uzun dönemde kalabalık gruplara yapılan ödemeler, kısa süren özel derse yapılan ödemelerle aşağı, yukarı denktir.