Yds İngilizce Kursu İstanbul

YDS İNGİLİZCE KURSU İSTANBUL PROGRAMLARI

Yds İngilizce Kursu İstanbul Program İçeriği

1 – Yds İngilizce Kursu İstanbul ( Birebir Özel Yds İngilizce Kursu )
2 – Yds İngilizce Kursu İstanbul ( 4 Kişilik Gruplarla Yds İngilizce Kursu )

1 – Yds İngilizce Kursu İstanbul ( Birebir Özel Yds İngilizce Kursu ):  Kurs programlarında  birebir özel kurs almak üzere kayır olarak yer alan aday öğrenci, programın hangi günlerde kendisi için uygun olduğuna dair söz söyleme hakkını kazanır ve onun tespit ettiği gün ve saatlerde kurslar uygulamaya konur. Bu tür bir sistemle kurs verilmesinde ki  amaç, özel birebir kurs alacak olan öğrencinin, günlük özel  yaşamında yada özel günlük işlerinde, çalışma hayatında  bir sorun yaşamasını önlemek içindir.

Birebir özel kurs almak isteyen öğrenciye başarılı olabilmesi açısından kaç derslik bir kurs programının  verilmesi gerektiği çözülmesi zor bir konudur. Bunun çözümü, öğrencinin bilgi, beceri ve sınavda elde etmek istediği notla doğru orantılı olarak yapılan düzenlemededir. Öğrencinin bu açıdan niteliklerinin  belirlenmesinden sonra, eksik ve gedikleri bütünü ile tamamlayan, gerçek bir ” kişiye özel ve özgü kurs ” programının uygulanması onun bu tür bir akademik sınavda başarılı olmasını sağlayacak yegane ve tek yöntemdir.

2 – Yds İngilizce Kursu İstanbul ( 4 Kişilik Gruplarla Yds İngilizce Kursu ): Bilinen hali ile  kalabalık bir halde yapılan grup kurslarında, pek iyi ve beklenen sonuçların elde edilemediği ve bazı sorunların olduğu inkar edilemez bir gerçek olarak ortaya çıkar. Bu açıdan gelecek olan şikayetlerin önünün alınması amacı ile 4 kişiden oluşan küçük gruplar şeklinde bir oluşuma gittik.

Bu sınıfların neden özellikle 4 öğrenci ile oluşturulduğu akıla gelebilir.   Tamamen bilimsel araştırmalar sonucu alınmış bir karar ve yapılan bir uygulamadır. Çünkü, bu araştırmalar sonucunda 4 kişiden kurulan  gruplarda verilen kursların kalabalık gruplara kıyasla çok  daha iyi  sonuçlar verdiği kanıtlanmıştır. Bu nedenle gruplar 4 kişi ile kurulmuştur.

YDS İNGİLİZCE KURSU için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

  • Kurs programlarına birebir özel ders almak amacı ile katılan veya gruplarda kurs almak isteyen öğrencilerin hiç birine ayırım gözetilmeden  ”  SENET ”  yapılmaz. Öğrenci hatta isterse zamanını bildirmek kaydı ile ödemelerini taksitle de yapabilir.
  • Sınavlarda akademik kelime bilgisinin hayati bir önem taşıdığı bilinen gerçeklerdendir.  Sınavı kazanmak için sınava katılan öğrencini kelime dağarcığının  çok güçlü olması gerekir. Yani diğer bir deyişle çok sayıda akademik kelime bilenlerin geçme şansı diğerlerine oranla daha fazladır.
  • Bu yüzden, özel olarak hazırlanmış kelime ile ilgili pratik çalışmaları  kurs öğrencilerine verilir ve alıştırmaların noksansız bir şekilde yapılması ve özümsenmesi istenir. Böylelikle, öğrencilerin kelime konusunda gelişmeleri ve kendilerin, geliştirmeleri sağlanarak onlara bu konuda da destek verilir.
  • Kurs programlarının uygulama aşamasında, öğrencilere eksik ve noksan yanlarını giderici ve seviye yükseltici İngilizce dersleri beraberinde, sınavda soruları doğru ve daha hızlı yanıtlamaları için ” sınav çözüm teknikleri kursları da “ verilir.
  • Eğitmenler kesinlikle  konusunda uzman ve deneyimli, yılların bilgi ve birikimine sahip eğiticilerdir.

ÖĞRENCİLERE ÖĞÜT VE ÖNERİLER.

  • Akademik düzeyde ki sınavların en büyük özelliği, zorluk derecesinin yüksek olmasından kaynaklanır. Bu çeşit zor bir sınavda bireysel kendi başına yapılan çalışmalarla başarılı olmayı beklemek rüyadan başka bir şey değildir. her rüya gerçekleşmez.Bu neden birebir özel kurs almanın yararına inanılmalı.
  • Akademik kelime sayısını arttıran ve geliştiren bireysel çalışmalar özel kurs alınsa bile kesinlikle terk edilmemeli. Alınan kursların dışında yapılan bireysel çalışmalarla akademik kelime sayısı çoğaltılmalı.
  • Sınavın can alıcı noktası çok sayıda akademik kelime bilmek kadar çok iyi de dil bilgisi gerektirdiği unutulmamalı ve özellikle sınavın temelini oluşturan ve soru çözümlerini, kolaylaştıran dil bilgisi kuralları iyi öğrenilmeli hatta öğrenmekle kalınmamalı özümsenmeli.
  • Mutlaka okuma parçalarının  çözümüne katkı sağlayacak, akademik seviyede dergi, gazete ve bunun gibi okuma parçaları okunarak çözülmesine çalışılmalı.