İngilizce Öğretmeni

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ 

İngilizce Öğretmeni


A – Özel İngilizce Öğretmeni ( Bireysel İngilizce özel ders )
B – İngilizce Öğretmeni (  Grup- İngilizce özel ders 4-kişi )
C – İngilizce Öğretmeni  ( Evde İngilizce özel ders )
İngilizce Öğretmeni ( Kurumsal İngilizce – Şirketlere özel İngilizce öğretmeni )

1 –  Özel İngilizce Dersleri ( Bireysel – Özel İngilizce Dersleri)
2 –  Özel İngilizce Dersleri ( 4 kişi – Grup Özel İngilizce Dersleri)

Her seviyedeki öğrencilere İngilizce özel öğretmen gönderilerek ilköğretim İngilizcesinden akademik seviyedeki ielts, toefl, proficiency, üds, kpds, yds, lys İngilizce, lys 5 ,üniversite İngilizce hazırlık atlama,üniversite hazırlık sınavları için öğrenciler özel İngilizce dersleri ile garantili hazırlanır.
Eğitimde güven duygusunun çok önemli olduğu  bilindiğinden önce yanlarında telefon numaraları bulunan referanslar sayfasındaki öğrencilerin aranması , bilgi alınması ve sonra bizim aranmamız  tavsiye edilir.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİN YOLLARI

1 –  İngilizce öğretiminde ve eğitiminde kullanılan ekipmanların İngilizce öğretmeni  tarafından ciddi ve güvenilir  kullanılması :  İngilizce eğitim verilirken İngilizce öğretmeninin kullanılan kitap ve benzeri ekipmanları çok iyi seçmesi     gerekir.   Seçilen bu ekipmanlar  öğrencinin öğrenmek istediği dala göre ayarlanmalıdır.
A –  Konuşma ağırlıklı İngilizce öğrenmek isteyenlere özel ingilizce öğretmeni tarafından kelime sayısı az ama konuşma pratiği çok olan kitap ve ekipmanla ders verilmesi   öğrencinin ulaşmak istediği amaca yardımcı olur.
B –  Öğrencinin amacı aldığı İngilizce eğitimiyle  akademik seviyedeki  bir  sınava girmek ise seçilen kitabın ve ona bağlı olarak seçilen ekipmanın kelime sayısı fazla olanlarının seçilmesi amaca uygun olur.

2 –  İngilizce öğretmeninin deneyimi , bilgi birikimi ve kişisel karakteri :
İngilizce eğitiminde ingilizce öğretmeni ve onun deneyim vede karakteri çok önemli rol oynar. Eğitim anında öğrenciye karşı ingilizce öğretmeni‘nin takınacağı  tavır, anlamayan öğrenciye karşı göstereceği  sabır, dersi eğlenceli bir hale getirmesi, ders sırasında geçen sürenin öğrenci tarafından hissedilmemesi ve benzeri olgular eğitime hız ve etkinlik kazandırır.
A –  Eğitim anında özel İngilizce hocası ne denli sıcak bir ortam yaratırsa dersi alan öğrenci o oranda rahatlar ve derse olan konsantrasyonu artar bununda eğitime katkısı olur.
B –  İngilizce öğretmeni ders sırasında anlatılan her hangi bir konu anlaşılmadığında sabırlı olmak ve gerekirse bıkmadan anlaşılmayan konuyu öğrenciye bir kez hatta bir kaç kez farklı yöntemlerle anlatmak ve öğrencinin anladığı  anlama yöntemini bulmak zorundadır.
C – İngilizce özel ders sırasında İngilizce öğretmeni adeta bir psikolog olmalı yaptığı  küçük ama etkili esprilerle  dersi eğlenceli bir havaya sokarak ders alan öğrencideki gerilimi yok etmelidir.
D –  İngilizce dersi sırasında İngilizce öğretmeni‘nin en önemli sayılabilecek karakteristiği ders sırasında geçen sürenin sıkıcı olmasını önlemek ve hatta öğrenciye ders bitiminde  BİTTİ Mİ ? sorusunu şaşkınlıkla sordurabilmektir.

 

 3 –  İngilizce eğitimi sırasındaki fiziki ortam : Dersin yapıldığı fiziki ortam eğitim açısından önemlidir . Havadar , aydınlık ve üşünmeyecek yada  terlenmeyecek kadar ısısı olan bir ortamda ders yapmak yapılan İngilizce dersi  olumlu bir biçimde etkiler.

4 –  Fiyat Politikası : İngilizce eğitiminde en etkili yol İngilizce özel ders almaktır . Çağımız koşulları göz önüne alındığında İngilizce özel ders fiyatlarını verebilecek öğrenci sayısının azlığı düşünülerek İngilizce öğretmeni tarafından hem öğrenciyi yıkmayan hemde kendisine zararı dokunmayan bir fiyat politikası izlemek akılcı bir yol olur. Ders ücretinin kredi kartı ile ödenmesi yada taksitlendirme bu akılcı yollara örnektir. İngilizce özel öğretmen gönderilir.İngilizce Öğretmeni5 – 
Speaking Ağırlıklı derslerde izlenecek yöntem : Konuşma ağırlıklı İngilizce dersleri’nin işlenmesinde sadece konuşmaya ağırlık vermek amaca hizmet etmez. Konuşma ağırlıklı İngilizce derslerinin işlenmesi listening ( dinleme) ile birlikte yapıldığında konuşma ağırlıklı ders amacına varır. Dinlediğini yada kendisi ile yapılan bir konuşmayı anlayamayanların nasıl konuşabileceği tartışılır .  Oysa dinleme  ( listening ) ile birlikte yapılan konuşma ağırlıklı dersler dinleyerek kulak seslere yatkınlaştığı için  daha verimli olur.

 

 

 

Leave a Comment