Ielts Kelimeleri

IELTS KELİMELERİ HAKKINDA

Ielts kelimeleri denilen bir deyim ielts sınavına hazırlananlar arasında sık sık kullanılır oldu. Oysa İngilizce dil bilgisine yada diğer bir şekilde söylenirse  İngilizce gramer kuralları içerisinde bu şekilde özel bir biçimde isimlendirilmiş kelime isimleri yoktur . Bu isimlendirme tamamen yanlış bir tutumdur.. Olsa olsa bu tür yüksek seviyedeki sınavlarda örneğin proficiency sınavı veya toefl sınavı gibi sınavlarda geçen bu kelimelere İngilizce akademik kelimeler denilebilir. Bu tür kelimeler sadece bu sınavlarda geçmekle kalmaz İngilizce ile ilgili tüm yüksek seviyedeki konuşmalarda yada resmi yazışmalarda veyahut bilimsel makalelerde kullanılırlar.

Ielts sınavına girenler kullanacakları ielts kelimeleri diye adlandırırsa toefl sınavına girenler girecekleri sınavdaki kelimeleri toefl kelimeleri, proficiency sınavına girecek olanlar sınavda geçebilecek kelimeler bunlar  diyerek bazı kelime türlerini proficiency kelimeleri diye mi isimlendirecekler. ne kadar saçma bir durum,

 

Diğer Yazılar

Leave a Comment