İngilizce Dersinde Disiplin

İngilizce Dersinde Disiplin Hakkında 

İngilizce Dersinde Disiplin Konusu

Derste disiplin, dil öğretmede en önemli unsurdur. Eğitimde disiplinin olmadığı bir yerde, eğitimin topal kalacağı, ciddiyetini kaybedeceği, verilen eğitimin amacına uygun bir şekilde yerine ulaşmayacağı apaçık ortadadır.

Son zamanlarda, tüm dünyada ve ülkemizde modern eğitim denilen bir kavram yaygınlaşmaya başladı. Öğretmen, öğrencisine sert davranamazmış. Dünya ülkelerini ve kültürlerini oldukça iyi bilen biri olarak diyebilirim ki, bu çok yanlış bir uygulama. Özellikle ülkemizde. gerçekleri bilelim sonra fikir yürütelim. Türkiye de çoğu aile, yeri geldiğinde çocuğa bağırır da hatta döver de. Bu yanlıştır doğrudur bunun tartışmasına gir meyi istemiyorum ama bu çocuklar okullara o tür ailelerden gelir. Kültür böyle. Şimdi, hoca bağırmayacak, sevecen olacak, her şeyi kızmadan sert olmayacak bir biçimde çocuktan isteyecek. Evde ki kültürle bu durum bir birine paralel mi ? Bu çocuklar hocayı o taktirde takmaz, dersi dinlemez, eğitim diye bir şey olamaz ve kalmaz.

Eğri oturalım, doğru konuşalım. Elbette bazı kötü örnekler var. Hocaların çocukları darp ettikleri örnekler var. Ama bu öğretmenin, öğretmen olmasını bilmemesinden kaynaklanan bir konu. Bunlar çocuk. Öğretmenin çocuklara kendini saydırması çok kolay. Bu şekilde dövmeye gerek yok. Öğretmen ciddi olursa, fazla çocukların yanında gülmezse, öğrenci öğretmenden ister istemez çekinir ve yapmak istediği aşırılıkları da yapamaz. Çünkü, çocuğun evde babası da böyle. Gülmeyen hatta çocuğuna sarılmayan bir babalar toplumuyuz biz. Bu tür ailelerin çocukları da, öğrenci olduğuna göre, aynı kültürü sürdürmek zorundadır öğretmenler.

Derste  disiplin, olmazsa olmaz bir unsurdur. Düşünün. çocuklar aynı Türkçe konuşamayan bebek gibiler. İngilizce yazmayı, konuşmayı, yazıldığı gibi okunmayan bir dili ve bu dilin farklı, farklı şekillerde telaffuz edilen kelimelerini öğrenmek zorundalar. Bir çok şeyin beraberce, yan yana öğrenilmesi gereken bir derste disiplin olmazsa, hır gür içinde, konuşmalar, gülüşmeler arasında bu kadar şeyi bir hoca çocuklara nasıl aktarabilir, kafalarına yazabilir ve özümsemelerini sağlayarak kullanılabilir hale getirir. Sukunet şart.


Ayrıca eğitimde bazı yazılı olmayan kurallar vardır. Bunlardan biri de, öğretmenle öğrenci arasında oluşan etkileşim, iletişim ve hepsinden önemlisi sevgi. sayılan bu duygu bağı oluşursa derslerin disiplini bozulmaz. Öğrenci sevdiği ve kendisine bir şey öğrettiğine inandığı hocayı sever, sevince sayar ve dersler rahat geçer. Disiplin biraz da bu şekilde sağlanır. Derste disiplin olmazsa, eğitim diye bir şey bahis konusu olmaz. Disiplinin iyi yada kötü yönde en çok etkilediği derstir, İngilizce dersi. Çok dikkat isteyen, dikkatin bir an bile dağılmaması ve konsantrasyonun asla bozulmaması gereken bir derstir bu ders. Disiplinin olmadığı bir derste de bunlardan söz etmek imkansızdır. Ders yerine bir kargaşa meydana gelir. Öğretmenlerin ne yapıp ne edip bu disiplini derslerde sağlaması esastır.

Diğer Yazılar