İngilizce Dersleri

İNGİLİZCE DERSLERİ PROGRAMI

 İNGİLİZCE DERSLERİ PROGRAM İÇERİĞİ

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri )
2 – İngilizce Dersleri ( 4 kişiden Oluşan gruplarla İngilizce Dersleri 

GENEL İNGİLİZCE DERSLERİ

1 – İngilizce Dersleri ( Birebir Özel İngilizce Dersleri ) : Özel hazırlanmış ders programına   katılmayı arzu eden gerek hiç  bilmeyen gerekse belli bir seviyede eğitime sahip olan öğrencilere uygulanır. Bu programlarda öğrenciye verilen  ders  sayısının kaç olacağı  katılımcının düzeyine vede dil de hangi seviyeye varmayı amaçladığına  bağlı olarak düzenlenir.

2 – İngilizce Dersleri ( 4 kişiden Oluşan gruplarla İngilizce Dersleri ): 4 kişilik gruplar halinde  gerçekleştirilen ders programlarının uygulama bölümünde  gruba katılan öğrenci sayısı 4 kişiyle kısıtlanarak grup ders programının özel ders havasına bürünmesi amaçlanır.Öğrenci sayısının az olması derslerde kaliteyi ve sür’ati arttırır. Ayrıca grup dersleri uygulamalarında grubu oluşturan öğrencilerin  aynı düzeyde olmasına dikkat edilerek  derslerin daha anlaşılabilir olması, hızlanması ve etkili olması sağlanır.

NEDEN BİZ

A. Ders programlarının gerçekleştirilmesinde eğitim veren  bütün  hocalar mesleğinin gereklerini  ,  öğretmeyi bilen ve seven hocalardan oluşur.
B. Ülkemizdeki eğitim  uygulamalarında daha çok gramer ağırlıklı bir eğitim tarzı seçilmesine  karşın bizdeki  programları uyarlanmasında  gramer yanında derslere katılan öğrencilere vocabulary ( kelime haznesi )  problemini  halleden özel çalışmalar  yaptırılır.
C.  Derslerin olmadığı günlerde ve saatlerde kelime testleri ile ilgili aktiviteler uygulanır ; dersler aksatılmadan bu yöntemle öğrenciler kelime konusunda takip edilir ve bu durum onları kelime dağarcığını geliştirici çalışmalar yapmaya  mecbur eder.
D.Kelime geliştirici eğitici çalışmalar konusunda öğrencilere  kelime listeleri ve  listelerdeki kelimelerin zihinde kalmasını ve özümsenmesini  temin eden özel kelime teknikleri ve alıştırmalar verilir.

IELTS
Ielts  dersleri Ielts General Training ( gt ) yada Ielts Academic dersleri yada özel ders  şeklinde , her iki ielts sınavı hazırlıkları içinde uygulanır. Ielts dersleri özel olarak gerçekleştirildiği gibi 4 kişilik gruplar biçiminde de ielts  dersleri uygulamaları vardır..
Ielts dersleri programlarında ielts adaylarına ielts sınavının writing ( yazma ) kısmında yer alan essay yazılışları kalıplar Halinde, reading (okuma ) kısmında  bulunan okuma parçalarında neler yapılması gerektiği, hangi soruya nasıl cevap verileceği, soruların cinsine göre okuma parçalarında ve paragraflarda nerelere bakılarak yanıtın bulunacağı, listening kısmında dinleme anında kaseti dinlerken özel olarak dinlenilmesi ve önemsenmesi gereken bölümlerin nereleri olacağı öğretilir.

ÜDS
Üds dersleri birebir , bireysel özel  dersler halinde uygulanabildiği gibi 4 kişilik gruplara iştirak ederek ders alınabilir. Üds özel  ders uygulamasında ders sayısı adayın sınavda almak istediği puana ve  düzeyine göre ayarlanır.

4 kişilik grup halinde yapılan üds  dersleri 2 şekilde yapılır.
a. Seviyesi orta derece ve orta dereceyi aşmış olanlara ( 60 ) ders
b. Seviyesi orta derecenin altında bulunanlara 80 ders olan  ders programları uygulanır.

KPDS
Kpds  dersleri uygulamaları iki şekilde yapılır.

a. Özel Kpds Dersleri : Kpds adaylarına dersler birebir ( face to face ) şeklinde uygulanır ve uygulanan ders sayısı öğrencinin  düzeyine yada  sınavda elde etmek istediği nota göre belirlenir.
4 kişi – Grup Kpds Dersleri : Grup şeklinde gerçekleştirilen  dersler öğrencilerin  düzeylerine göre :
a. Seviyesi orta derece ve orta dereceyi aşmış olanlara 60 derslik program
b. Seviyesi orta derecenin altında bulunanlara 80 ders olan  ders programları uygulanır.

PROFICIENCY
Proficiency Dersleri : Ülkemizde her üniversitenin kendi yapısına ve karakteristiklerine göre uyguladığı  sınav için ; her üniversitenin yaptığı sınavların özelliklerine göre  ders programlarımız vardır. Ders programlarının uygulamalarında  sınav adayında güçlü bir gramer yapısı  oluşturulur ve bu güçlü gramer yapısına bağlı olarak  sınavın essay yazım bölümünde bulunan  yazımlarda  hangi yapıda cümlelerin kullanılması gerektiği ve essay yazımında hazırlanmış kalıplar öğretilir.

LYS 5
Lys 5 Dersleri uygulamalarında  sınava girecek olan öğrencilere  sınavda bulunan soruların hangi yolla  çözüleceği, yani ” sınav teknikleri ve sınav taktikleri “ öğretilerek öğrencilerin üniversiteye başlamalarında en büyük önemi taşıyan soruların  halledilmesinde net soru çözüm oranı % 40 – 50 oranında geliştirilir.
TOEFL
Toefl  Dersleri programlarının gerçekleştirilmesinde , toefl adayın istekleri doğrultusunda toefl pbt yada toefl ibt  dersleri uygulanır. gerek toefl pbt gerekse toefl ibt ders programlarında  adaya uygulanacak programda yer alan derslerin sayısı, adayın  seviyesine bağlıdır.  Dersleri istenildiğinde birebir  program olarak da gerçekleştirilir.

 

İngilizce, İngilizce DersleriA – Dershanemizde dersler birebir  olarak özel bir şekilde verildiği gibi derslerdeki kaliteyi bozmamak gayesi ile  4 kişiyi geçmeyen gruplara özel dersler verilir.
B –  Dersler yıllarca çeşitli kurslarda , dershanelerde çalışmış uzman öğretmenleri tarafından verilir. Özel dersler işlenirken öğretmenden çok öğrencinin derse katıldığı bir yöntem olan interaktif sistem devreye sokulur. Bu sistemde  dersteki öğrenci aktiftir ve edilgen değil etkendir. Tüm  derslerin bizzat içinde yer alır ve insiyatif kullanır. Öğrencilerin bu tarzı kullanımında öğretmen önemli bir rol oynar. İkinci plana çekilerek öğrencinin ders sırasında öne çıkmasını sağlar.
C – Dersler esnasında kullanılan materyaller tamamen öğrencilerin bu nitelik ve özellikleri kazanmasına yöneliktir ve kendi çalışmalarında zaman kaybetmemesi için özel hazırlanmış bir yöntemdir. Derslerde kullanılan kitaplar komplike bir tarzda hazırlanmış olup öğrenci kaçırdığı her hangi bir  kelime yada herhangi bir (tense) zamanı diğerinde mutlaka yakalayabilir ve İngilizceden uzaklaşmamış olur.
D – Evde  dersler ile ilgili çalışmalarda da aynı yöntem devreye girer ve öğrencinin  kendi başına yaptığı evde  dersler ile alakalı uğraşılarda onun zaman kaybı önlenir.
E – Uyarlanan   dersler tamamen seviye sistemine göre ayarlanır . Kur sistemi denilen garabet uygulanmaz . Her kitabı bitiren kitap üzerinde yazılı olan seviyede dil öğrenmiş olur.

 

Diğer Yazılar

Leave a Comment