İngilizce Öğretmeni Tanımı

İngilizce Öğretmeni Tanımı

1 – İngilizce Öğretmeni ( Bireysel – Kişiye Özel – İngilizce Öğretmeni )
2 – İngilizce Öğretmeni ( 4 kişilik gruplara  – İngilizce Öğretmeni )

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ TANIMI

İngilizce Öğretmeni Tanımını,  yapmaya çalışırsak şayet,  çalıştığı eğitim kurum ya da okullarda ; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce,  dilinde  eğitim veren kişidir,İngilizce Öğretmeni.

 VAZİFELERİ

 • İngilizce ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaştaki  öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle öğretileceği , MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. İngilizce Öğretmeni, bu program çerçevesinde,
 • İngilizce  Eğitimi vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
 • Kendisi için  ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
 •  Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
 • Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
 • Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne katkı sağlar,
 • İngilizce  ile ilgili gelişmeleri takip eder, bunların öğretim programlarına yansıtılması için yetkililere öneriler yapar ,
 •  İngilizce öğretmeni okulda nöbetçi olduğu günlerde, okulda  düzen ve disiplinini sağlanması için katkı sağlar,
 • Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, okul idaresi ile öğrenciler arasında köprü görevi görür.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLMANIN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İngilizce Öğretmeninin hem alanı ile, hem de öğretmenlik görevi yapabilecek niteliklere ve becerilere sahip olması gereklidir.

İngilizce  Öğretmeni olmak isteyenlerin;

 • Sözel yeteneği gelişmiş,
 • İnceleme, araştırma merakı olan,
 •  İngilizceye  karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Belleği güçlü,
 • Kendi düşüncelerini başkalarına net  bir şekilde açıklayabilen , 
 •  Elverişli eğitim  ortamı kurabilen,
 •  Dikkatli, işinde titiz ve özenli olan
 • Mesleğinin problemlerine yakın olan ve problemlerin çözümüne katkı sağlayabilen,
 • Çevresi ile  iyi ilişkiler sağlayan ;sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
 •  Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
 • Kendini geliştirmeye yönelik,arzulu, coşkulu, yaratıcı bireyler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İngilizce Öğretmeni, genellikle dersliklerde görev yapar. Görevini genellikle ayakta ifa eder . Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

İngilizce Öğretmenliği  eğitimi üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin “İngilizce Öğretmenliği, bölümlerinde verilmektedir. Ayrıca;

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,
 •  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü,
 •  Mütercim- Tercümanlık Bölümü,
 •  İngiliz Dil Bilimi Bölümü,

mezunlarından Orta öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda “ İngilizce Öğretmeni” olabilirler.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 •  İngilizce,
 • Türkçe.

 

İngilizce Öğretmeni TanımıMESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLAR

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

 Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 Yüksek öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girmek, (İngilizce) programları için yeterli DİL-1 ve DİL-2 puanı almak,

–   Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Sayfasında ilgili programlardan birini tercih etmek gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Ancak ÖSYM sınavlarında İngilizce  bölümünü kazananlar bir ön yetenek sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olamayanlar 1. Sınıftan önce bir sene hazırlık sınıfında okumak zorundadırlar.

Eğitim süresince:

Hazırlık Sınıfında: Sözlü Anlatım, Fonetik, Gramer, Yazılı Anlatım ve Metin okuma derslerini,

1. Yılda: İngilizce Grameri, Metin Okuma ve İnceleme, İngilizce Sözlü Anlatım, İngilizceYazılı Anlatım, Çeviriye Giriş, Türkçe Dil Bilgisi, Eğitime Giriş, Eğitim Sosyolojisi ve Seçmeli Ders (Aşağıda belirtilen derslerden birisini alırlar),

2. Yılda: İngilizce Grameri, Edebiyata Giriş (Türkçe), İngilizce  Sözlü Anlatım, İngilizce Yazılı Anlatım, Çeviri ( İngilizce /Türkçe), Çeviri (Türkçe/ İngilizce ), Bilgisayar Programlama, Eğitim Psikolojisi, Metin Okuma ve İnceleme, Genel Öğretim Metotları ve Seçmeli Dersleri,

3. Yılda: Yazılı Anlatım, Çeviri ( İngilizce /Türkçe), Çeviri (Türkçe / İngilizce ) , İngiliz Edebiyatı, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik, Seçmeli Ders, Zorunlu Seçmeli Ders (Aşağıda belirtilmiştir.),

4. Yılda: Yazılı Anlatım, Çeviri ( İngilizce /Türkçe), Çeviri (Türkçe /İngilizce), Edebiyat Tarihi ve Metinleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitim Yönetimi, Bitirme Çalışması, Zorunlu Seçmeli Ders, Seçmeli Ders, Öğretmenlik Uygulaması derslerini alırlar,

Zorunlu seçmeli dersler: Dil bilgisi, Uygarlık Tarihi, Karşılaştırmalı Dil bilim, Anadolu Mitolojisi, Sanat Tarihi, Seyahat İşletmeciliği, İktisat, İngilizce , Genel Turizm Bilgisi, Turizm İşletmeciliği, Turizm Reklamcılığı, Turizm Pazarlama, Kambiyo İşlem, Müzecilik, Kütüphanecilik, Turizm Rehberliği, Arkeoloji, Turizm Dili,

Seçmeli dersler: Mitoloji, Uygarlık Tarihi, Türkçe Yazılı Anlatım, Doğru ve Hızlı Okuma, Türkçe Sözlü Anlatım, Eleştiri, Çeviri Eleştirisi, Felsefe, Diksiyon, Sinema dersleridir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanı belirten “Yabancı Dil Öğretmenliği” lisans diploması ve alana göre “ İngilizce Öğretmeni” unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İngilizce bölümünü bitirenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (İlköğretim okulu, lise ve meslek liseleri) ve özel okullarda  İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler. Mesleki  İngilizce ,Türkçe derslerine de girmektedirler. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda görev yapabilmektedirler. İngilizce Öğretmenleri, İngilizce lisanının çok yaygın olarak konuşulmasından ötürü, diğer yabancı dil öğretmenlerine göre daha geniş iş olanaklarına sahiptirler. İngilizce öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup ticaret ve turizm şirketlerinde tercüman, üniversitelerde okutman olarak alışabilmektedirler. Gelişmekte olan bir sanayi ülkesi olmamız nedeniyle, diğer devletlerle olan ilişkilerin artması, zaman içerisinde diğer yabancı dillerin ve yabancı dil öğretmenliğinin geçerli olmasını sağlayacaktır.

 

EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

İngilizce Öğretmeni TanımıEğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Özel eğitim kurumlarında görev yapan İngilizce öğretmenleri  ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

Alanlarında mastır ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyere girenler yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.) Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

Diğer Yazılar