İngilizce Öğretmeninin Yeteneği

İngilizce Öğretmeninin Öğretme Yeteneği

İngilizce Öğretmeninin Yeteneği ve Özelliği

1 – İngilizce Öğretmeni ( Bireysel – Kişiye Özel – İngilizce Öğretmeni )
2 – İngilizce Öğretmeni ( 4 kişilik gruplara  – İngilizce Öğretmeni )

İngilizce Öğretmeninin Öğretme Yeteneği, bilgisini öğrencisine kalıcı bir biçimde aktarması ile ölçümlenir. Öğretmenin bilgisi harika olabilir.On binlerce akademik kelimeyi ezbere tüm edatları ile bilebilir.Özetle, bilgi seviyesi çok yüksek olabilir. Ama eğer bu bilgisini ders verdiği öğrencilere aktaramıyorsa hatta aktarmakta yetmez öğrencide kalıcı olmasını ve kullanabilmesini sağlayamıyorsa bu tür bir öğretmenin öğretme yeteneğinden söz edilemez.

İngilizce öğretmeninin iyi bilgiden daha çok iyi bir öğretme yeteneğine sahip olması eğitim açısından daha çok tercih edilen bir durumdur.Ancak öğretme yeteneği olan bir öğretmen, İngilizce seven ve bilen öğrenci yetiştirebilir. Öğretmenin var olan bir öğretme yeteneği varsa bu yeteneği ile eğitimde harikalar yaratabilir.Mesela,devlet okullarında idarecilerin hiç sevmediği ve istemediği nedense sebebi belli olmayan bir isteksizliği kırarak ,okullarda İngilizce bölümlerinin açılmasına neden olabilir.

Tüm üniversitelerin ilk yıllarında hazırlık sınıflarının varlığı bilinmesine rağmen nedense eğitim politikamız İngilizce eğitimini sınırlandıran bir çizgi izler. Eğer, özellikle orta öğretimden İngilizce bilmeden ve öğrenmeden mezun olan bu çocuklar üniversite hazırlıkta ne yapacaklar ? Düşünen var mı ?

Özellikle , orta öğretimde İngilizce öğretmenlerinin yeteneğine yani öğretme yeteneğine bu nedenle çok gereksinim var. Çünkü, öğretme yeteneği olan  öğretmen tarafından bilgileri kalıcı ve kullanılabilen olarak yetiştirilen öğrencilerin ,üniversitelerin hazırlık sınıflarında başarı şansı yüksek olur.Bu tür bir eğitim de sonuçta ,ülke ekonomisine ve kültürüne çok büyük katkı sağlar.

Diğer Yazılar