İngilizce ,Özel İngilizce Dersleri

İNGİLİZCE, ÖZEL İNGİLİZCE DERSLERİ PROGRAMI

 İNGİLİZCE, ÖZEL İNGİLİZCE DERSLERİ PROGRAM İÇERİĞİ

 1 –  İngilizce ,Özel İngilizce Dersleri ( Bireysel – Kişiye Özel – İngilizce Dersleri )
2 –  İngilizce ,Özel İngilizce Dersleri (4 Kişilik Gruplarla Özel İngilizce Dersleri )

1 –  İngilizce ,Özel İngilizce Dersleri ( Bireysel – Kişiye Özel – İngilizce Dersleri ) : Teke tek özel  ders uygulamalarında özel  ders alan kişilerin alacağı ders sayısını ; dil  de varmak istediği seviye ve derse başlarken içinde bulunduğu seviye etkiler.

 2 –  İngilizce ,Özel İngilizce Dersleri (4 Kişilik Gruplarla Özel İngilizce Dersleri ) : Gruplar şeklinde uygulanan özel ders  uygulama aşamasında  özel derslerin daha anlaşılır vede daha etkin olması için grup dersleri 4 kişi ile tahdit edilir ayrıca gruba katılan özel ders alan  öğrencilerin tamamının aynı seviyede olmasına ,homojen bir grup oluşturulmasına özen gösterilir.

Özel İngilizce dersleri alarak İngilizce öğrenmenin yararları :

1 – Özel ders eğitimi aldığınızda mutlaka zamandan kazanır ve daha kısa zaman dilimi içinde dil öğrenirsiniz . Örnek : Grup  dersleri aldığınızda bir seviyeyi tamamlamanız 8-10 ay arasında değişirken özel  ders aldığınızda bu zaman dilimi  sizin kişisel çalışmanızda ki performansa bağlı olarak 4-6 ay sürer.
2 – Özel ders süresince  öğretmen sizinle birebir bir biçimde teke tek olarak ilgileneceği için anlayamadığınız bölümleri grup dersleri içindeki pozisyonunuzdan dolayı soramadığınız soruları daha kolay  sorabilirsiniz.
3 – Özel dersler süresince hoca bir derste geçen tüm süreyi  size harcar. Oysa kalabalık gruplarla yapılan dersler sırasında grupta bulunan öteki öğrencilerle de ilgilenmek ve zaman ayırmak zorundadır. 45 dakika süren  dersler boyuncada buna yeteri kadar vakit ayıramaz. Bu nedenle bizdeki grupların sayısı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır.

NEDEN BİZ :

İngilizce ,Özel İngilizce Dersleri1.Özel ders programına katılan öğrencilere  istekleri istikametinde  dersler verilir. Akademik ağırlıklı İngilizce isteyenlere veya konuşma ağırlıklı özel  ders arzu edenlere bu istikamette özel  ders programları uygulanır.Özel  derslerde belli bir aşamaya gelindikten sonra (Intermediate ) derslere ; öğrencilerin konuşma pratiklerini geliştirmeleri için yabancı hocalar iştirak eder. Derslerin konuşma bölümlerinin bazı bölümleri  yabancı hocalar ile bir kısmı ( özellikle gramer bölümleri ) yine Türk hocalar vasıtasıyla işlenir
.
2.Özel  ders programlarımızda şu anda piyasadaki tüm kursların kullandığı materyaller yerine , bizim özel bir şekilde seçtiğimiz ve yüzlerce insana  öğrettiğimiz kitaplar ve materyaller kullanılır.

3.Grup özel  dersleri finansal açıdan daha uygun görünse de birebir özel dersler için yapılan ödeme  ile aynıdır. Zira grup  derslerinde ücret düşüktür ama öğrenme ve eğitim süresi uzundur . Oysa özel dersler için yapılan ödeme fazla olmasına rağmen öğrenme süresi kısa olduğu için ödenen toplam miktar aynıdır ve ayrıca özel  dersler ile zamandan da kazanılmış olunur. Özel  ders  eğitimin çözüm reçetesidir.

4.İngilizce sadece gramerden oluşmaz,gramerin yanında ( vocabulary ) kelime haznesi  büyük önem taşır . Bu nedenle özel  ders programlarında belli sürelerle yapılan testlerde ve sınavlarda öğrencilerin kelime gelişimleri test edilir ve takip edilir . Bu davranışla öğrenciler üzerinde onların kelime bilgilerini geliştirici ve onları çalışmak için tetikleyen  itici güç sağlanır.

 

Diğer Yazılar

Leave a Comment