Özel İngilizce Dersi

Özel İngilizce Dersi Hakkında

Özel İngilizce Dersi Konusu

1 – Özel İngilizce Dersi ( Birebir, Özel İngilizce Dersi )
2 – Özel İngilizce Dersi ( 4 Kişiden oluşturulan Gruplarla özel İngilizce Dersi )

Özel İngilizce dersi, İngilizce öğrenmenin en kolay ve en akla yakın yöntemlerinden biridir.Hangi seviyede olursa olsun yada İngilizcenin hangi alanında olursa olsun,istenilen hedefe ulaşmanın en kısa yolu birebir özel İngilizce dersi almaktan geçer.Daha önce bu şekilde birebir özel İngilizce dersi almayanlar,özel ders almanın avantajlarını bilemez.


ÖZEL İNGİLİZCE DERSİ ALMANIN ARTILARI

  • Hangi alanda olursa olsun özel İngilizce dersi alındığında ,dersler grup şeklinde alınan derslere oranla yaklaşık yarı yarıya daha kısa sürede biter.
  • Özel İngilizce dersi programında,eğitim veren hocalar sadece bir kişi ile ilgilendiklerinden tüm enerji birikimini bir kişiye harcar ve bu durum eğitim açısından özel ders alan öğrenci üzerinde olumlu etkiler yaratır.
  • Özel ders alan öğrenci kendisini verilen eğitimden soyutlayamaz ve de kaçamaz.Bu nedenle verilen tüm bilgileri almak zorunda kalır.
  • Özel İngilizce dersi sırasında ister istemez öğrenci ve öğretmen arasında bir yakınlık oluşur ki bu da öğrencinin derse devem etmesine neden olur.Dersten hocasına ayıp olacağı düşüncesi ile kaytaramaz.
  • Birebir özel İngilizce dersi programının uygulama aşamasında,öğrenci sadece bir kişi olduğundan öğretmen öğrencisine verdiği ödevleri çok kolay ve yakından izleyebilir.Bu da öğrencinin ödev yapmamasına engel olur ve ödev yapmaktan kaçamaz.
  • Özel ders alan öğrencinin bilinmeyen kelimeleri ezberlemesi ve özümsemesi daha kolaylaşır.Çünkü kelimeler kalabalık gruplarda yapılan derse oranla öğrenci tarafından daha çok ve sık tekrarlanır.

NOT : 4 kişiyi geçmemek kaydı ile grup dersleri de verilir.

 

Diğer Yazılar