Past Continuous Tense and Simple Past Tense

Past Continuous Tense,Simple Past Tense

1 – İngilizce Öğretmeni ( Bireysel – Kişiye Özel – İngilizce Öğretmeni )
2 –
İngilizce Öğretmeni ( 4 kişilik gruplara  – İngilizce Öğretmeni )

Bu iki zamanın yan yana kullanımında while, as, just as ve when bağlaçları çok önemli bir yere  sahip olduğu gibi bu bağlaçlar olmaksızın bu iki zamanın yan yana kullanımı imkansızdır.

While I was doing my homework , my sister was playing  with her toys in the room.: Ben odamda ödevimi yaparken kız kardeşim odada oyuncakları ile oynuyordu.
As I was walking to work, I saw one of my friends : Yürüyerek işe giderken arkadaşlarımdan birini gördüm.
Just as I was listening to the music instead of studying for exam,my mother saw me not to study and punished : Sınav için ders çalışmak yerine tam müzik dinlerken annem beni gördü ve cezalandırdı.
While the plane was landing on the ground,passengers waiting on the airport were excited : Uçak yere inerken hava alanında bekleyen yolcular heyecanlandı.
Iraque Army tried to prevent them as U.S Army was invading the country : Amerika birleşik devletler ordusu ülkeyi işgal ederken Irak ordusu onları önleme uğraştı.
We repainted all walls of the room while ıt was being redecorated : Yeniden dekore edilirken odanın bütün duvarlarını yeniden boyadık.
While the goverment was making a decision concerning economics,public was waiting it impatiently what to decide : Hükümet ekonomi ile ilgili karar alırken toplum sabırsızlıkla ne karar alınacağını bekliyordu.
I waited my students impatienly as a teacher what will happen as they were trying to answer the questions about yds : Bir öğretmen olarak öğrencilerim yds hakkındaki soruları cevaplamak için uğraşırken sabırsızlıkla ne olacağını bekledim.
I investigated lots of infomation as ı was preparing a new page for website: Veb sitesi için yeni bir sayfa hazırlarken çok bilgi araştırdım (inceledim )
They are supported by the goverment or private companies as scientists were doing the researching  cure for cancer : Bilim adamları kanserin tedavisi için araştırma yaparlarken hükümet yada özel şirketler tarafından desteklenir.
While people are living if they pay enough attention their healt , they become comfortable in their age. İnsanlar yaşarlarken eğer sağlıklarına yeteri kadar dikkat ederlerse yaşlılıkta rahat ederler.
Some men enjoy much more than cigarette as they are smoking pipe : Bazı insanlar pipo içerlerken sigara içmekten çok daha fazla zevk alırlar .
As Oktay was reading a history book , at the sama time he was listening to the music. Oktay kitap okurken aynı zamanda müzik dinliyordu.
Everyone was trying to find a shelter not to get wet while ıt was raining heavily : Yoğun bir şekilde yağmur yağarken herkes ıslanmamak için bir yer  bulmak için uğraşıyordu.
Some drivers had an accident on the highway while they were doing speed : Bazı sürücüler kara yolunda hız yaparlarken kaza yaptı

 

Past Continuous Tense and Simple Past Tense

 

Diğer Yazılar

Leave a Comment