TOEFL iBT Nedir? (TOEFL Internet Based Test)

TOEFL iBT Nedir? (TOEFL Internet Based Test)

TOEFL IBT

1 –İngilizce Öğretmeni ( Bireysel – Kişiye Özel – Toefl Ibt Dersi)
2 – İngilizce Öğretmeni ( 4 kişilik gruplara  -Toefl Ibt Dersi )

 

 

Toefl İbt,  4 Dil Yeteneğini Ölçen bir sınavdır: Konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçerek  sınava girenlerin bu konulardaki bilgisini tartar. Bütün  dünyada güvenilir internet sistemiyle bir çok sınav merkezinde uygulanabilir.

İngilizce dilinde Konuşma, Yazma, Okuma, Dinleme Gibi Dil Yeteneklerini Karma Bir Şekilde Kullanabilenleri tespit eder: Eğitim dili ingilizce olan üniversite ve akademi gibi yüksek okullarda  veya  ingilizce dilinin sık kullanıldığı  iş ortamlarında başarılı olabilmek için dinlemek, dinlerken soru sorabilmek, yazabilmek  gerek ingilizce eğitim yapılan okullarda gerekse iş yaşamında hayati önem taşır.

 

TOEFL iBT sınavı  yukarda sayılan oluşumlarda  önemli olur. TOEFL iBT  sınavı’na girenler:
– Okur, (reading) dinler (listening) ve sonraki aşamada ilgili soruya  sözel ( speaking) olarak cevap verir.
– Dinler (listening) , ve sonraki aşamada ilgili soruya  sözel olarak cevap verir.
– Okur (reading),  ve sonraki aşamada ilgili soruya  sözel olarak cevap verir.

Yeni tür TOEFL  ibt  test’inde konuşma  (speaking)  bölümü var. Bu bölümde TOEFL IBT sınavı’nı alan öğrenciler kulaklık ve mikrofon kullanmaktadır. Öğrenciler tarafından mikrofon aracılığıyla verilen  cevaplar otomatik olarak kaydedilir ve TOEFL IBT sınavı düzenleyicisi olan ETS’ye gönderilir. ETS’de bu konuyla ilgili birimde bulunan görevliler bu cevapları değerlendirirler.

Yazma ( essay writing) bölümü genişletildi: Yeni tür TOEFL IBT sınavı’na giren öğrencilerden  writing bölümünde dinledikleri ve okudukları konularla ilgili  (essay) yazmaları istenir.. TOEFL IBT sınavı sırasında yazılan  akademik seviyedeki bu makaleler (essay)  ETS’de bulunan görevliler tarafından değerlendirilir.

Yeni nesil TOEFL ibt sınavı 4 (dört) saat sürer: Yeni tür TOEL IBT sınavı’nın toplam süresi 4 (dört) saattir.

Toefl ibt  Sınavı’nda not Almak Serbest: Yeni tür TOEFL IBT sınavı’na giren öğrencilere tüm sınav boyunca ve her bölümde not tutmaları için izin verilir Sorulan sorulara cevap verilirken öğrenciler yazdıkları notları kullanabilirler. TOEFL iBT sınavı’nın bitiminde öğrencilerin tuttukları notlar toplanır ve öğrenci dışarı çıkmadan yok  edilir.

Yeni puanlama sisteminde  TOEFL ibt sınavı’na giren öğrencinin ingilizce dil yeterliliği tespit edilir ve bildirilir: ETS TOEFL ibt puanlarında konuşma, dinleme, okuma, yazma ile ilgili 4 bölüm için ayrı ayrı ve hepsini içeren bir de toplam puan sunmaktadır. Bu puanlama sayesinde TOEFL iBT sınavı’na giren öğrenciler seviyeleri  konusunda ayrıntılı  bilgiye sahip olabilir ve durumlarını gözden geçirebilirler.

Yeni tür TOEFL  ibt sınavı’nda puanlar online görülebilir. Yeni tür TOEFL ibt  sayesinde sınava girenler girdikleri tarihten  15 gün sonra TOEFL dan aldıkları notları online görebilirler. Aynı zamanda ETS tarafından hazırlanan TOEFL iBT skor kâğıdı da posta yoluyla öğrenciye ulaştırılır. Başvuru yaptığınız üniversiteler skorunuzu artık online görebilmektedirler.

TOEFL IBT Sınavı Formatı : TOEFL ibt  sınavı 4 bölümden oluşur:

– Toefl ibt Reading (Okuduğunu anlama)
– Toefl ibt Listening (Dinlediğini anlama)
– Toefl ibt Speaking (Konuşma)
– Toefl ibt Writing (Yazma)
Bu dört bölümle ilgili tüm sınav aynı gün içinde yapılr. TOEFL iBT sınavı 4 saat  sürer.

Yeni nesil TOEFL IBT sınavı internet tabanlı bir sınav olup  emniyetli bir şekilde gerçekleştirilir. Soruların cevaplandırılması ile ilgili bilgilendirme her bölümde ayrı ayrı verilir.

Speaking (Konuşma) Sınavı bölümünde öğrenciler mikrofona konuşarak cevap verirler ve cevaplar dijital formatta kaydedilerek ETS’ye ( ETS = Online Scoring Network) gönderilir.

Writing ( Yazma) bölümünde TOEFL IBT sınavı’nı alan öğrenciler yazılarını klavye aracılığıyla yazarlar. Bu yazılar  ETS’ye puanlandırılmak üzere gönderilir.

Aşağıdaki tabloda yeni nesil TOEFL IBT Sınavı’nın soru tiplerini ve öngörülen cevaplama sürelerini bulabilirsiniz. Her bölüm için cevaplama süresi soru sayısına bağlı olarak değişiktir.

.

Bölüm Zaman Soru Sayısı

– Toefl ibt Reading  (Okuma) 60–100 dakika 36–70
– Toefl ibt Listening  (Dinleme ) 60–90 dakika 34–51

Ara 10 dakika

– Toefl ibt Speaking  (Konuşma ) 20 dakika 6 çalışma
– Toefl ibt Writing  (Yazma ) 50 dakika 2 çalışma


Diğer Yazılar